Otázky

Stojíte před výběrem nové střechy a hledáte relevantní informace? Abychom vám ušetřili námahu, připravili jsme přehled nejčastěji pokládaných otázek (FAQ) souvisejících s výběrem, montáží, životností a skladbou střechy. Dozvíte se například, jak se montuje falcovaná krytina, jaká je životnost plechové střechy či jaká je doporučená skladba střechy v případě, že upřednostníte plechovou krytinu. Jsme přesvědčeni, že právě na tomto místě naleznete užitečné odpovědi na otázky související s plechovými střechami. V případě, že byste odpověď na své otázky nenašli, neváhejte se na nás obrátit.

Kolik trvá výroba plechové střechy až po její doručení zákazníkovi?

Výroba krytiny trvá 3 pracovní dny. Dopravu přímo na místo stavby garantujeme do 10 pracovních dnů, ale může to být i dříve v závislosti na místě vykládky.

Který typ střechy je nejlevnější na montáž a materiál?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď, protože tam vstupuje několik faktorů. Po stránce jednoduchosti to ale bude jistě „pultový typ“ střechy. Používá se na ni nejmenší počet různých doplňků a pokládka je možná i svépomocí.

Jaký sklon střechy potřebuji v oblasti s vysokým úhrnem srážek?

Obecně platí, že čím větší sklon na střeše, tím je střecha deštěm méně namáhána. Každý typ plechové střechy má jasně dáno, jaký minimální sklon je třeba dodržet. Nejméně je to u falcované krytiny, která se může montovat od sklonu 3 stupňů, více u trapézových plechů, kde se to pohybuje kolem 7-8 stupňů, nejvíce u krytin taškových tvarů 10-12 stupňů.

Jaká je správná hustota laťování pod plech a trapézovou krytinu?

Pod plechové krytiny taškových tvarů je nutno zvolit přesný rozestup laťování, který je stejný jako délka profilu krytiny. Nejčastěji je to 35cm osově, tedy je to vzdálenost mezi středy latí. Zvolíte-li si krytinu s délkou profilu 40cm, pak i osová vzdálenost laťování bude 40cm. Je nutné aby lata byla pod každým prolisem krytiny. U trapézových plechů rozestup laťování závisí na výšce profilu, tloušťce plechu a v neposlední řadě na sněhovém pásmu, ve kterém se stavba nachází. Platí pravidlo, že čím vyšší je vlna trapézového plechu, tím je plech pevnější a tudíž mohou být latě dále od sebe. Standardně doporučujeme rozestup laťování cca 50cm, při nejnižších trapézách standardní tloušťky plechu.

Jaký je minimální sklon plechové krytiny?

Každý typ plechové střechy má jiný minimální sklon, který je nutno dodržet. Nejméně je to u falcované krytiny, která se může montovat od sklonu 3 stupňů, více u trapézových plechů, kde se minimální sklon pohybuje od 8 stupňů v celku a závisí i na výšce profilu. Nejvíce u krytin taškových tvarů 10 až 12 stupňů v celistvosti.

Co je kladací plán plechové střechy a proč je důležitý?

Kladací plán zobrazuje způsob rozložení jednotlivých tabulí krytiny na střechu. Je důležitý hlavně u komplikovaných střech složených z více délek krytiny. Ukazuje, kde přesně která tabule má být namontována, aby se z objednaného množství vyskládala celá střecha. U pultových a sedlových střech, kde jsou všechny tabule krytiny stejné délky kládací plán není nutný.

Kolik šroubů použít pro trapézový plech?

Při montáži plechových krytin a trapézových plechů do dřevěného podkladu se používají dva druhy šroubů. Delší 35mm uchytávají plech o latě, kratší 20mm slouží ke spojení plechu s plechem. Počet dlouhých šroubů závisí na hustotě laťování, doporučujeme však 6 ks šroubů na m2 krytiny. Krátké spojovací šrouby doporučujeme 3 ks na m2 krytiny.

Jak se montuje falcovaná krytina?

Montáž falcované krytiny je ze všech plechových krytin nejkomplikovanější, proto ji jednoznačně doporučujeme svěřit odborníkům do rukou. V případě, že je vaše střecha jednoduchá a chcete si ji namontovat sami, důležité informace se dozvíte v našem montážním návodu, který pro vás momentálně připravujeme.

Jaký je potřebný sklon u trapezové střechy?

Minimální sklon u trapézových plechů závisí na výšce profilu který používáme. V zásadě platí, že čím nižší trapéz tím vyšší je minimální sklon. Obecně však u trapézových plechů doporučujeme zachovat sklon minimálně 8 stupňů. V případě, že má střecha nižší sklon a používáme trapézový plech, je nutné všechny spoje zajistit expanzní páskou a místa kde přes plech proniká šroub přetmelit, popřípadě jinak zajistit před možným zatékáním. Pod 8° už ale záruku na plechovou střechu nedáváme

Jak namontovat lapače sněhu?

Sněhových zábran je několik druhů. U každého druhu však platí zásada, že sněhová zábrana nemůže být uchycena jen do plechu, ale i do latě, popřípadě krokve. Sněhové zábrany uchycené jen v plechu by mohly pod návalem sněhu plech poškodit. Proto je třeba vždy při koupi sněhových zábran zakoupit i příslušenství, zejména šrouby s dostatečnou délkou.

Jak odvětrat střechu?

Každá střecha je odvětraná přes hřebenáč, v případě pultových střech přes vrchní hranu střechy. Odvětrání střechy zabezpečuje tzv. komínový efekt, vzduch se do střešního prostoru nasává v okapové hraně a vychází ven v hřebenu, popřípadě přes závětrnou lištu na vrchní hraně pultových střech. Dodatečné odvětrání lze zajistit pomocí odvětrávacích komínů, které se montují přímo do plochy střešní krytiny.

Jak vypočítat sklon střechy?

V současné době je pro výpočet sklonu množství zařízení, laserových metrů, dokonce i aplikací, které lze stáhnout do mobilního telefonu. V případě že nemáme nic podobného k dispozici, budeme potřebovat, metr, kalkulačku a znalost goniometrických funkcí. Každá střecha je v podstatě trojúhelník, kde přeponou je délka krokve a odvěsnami výška střechy a polovina její šířky, popřípadě celá šířka u pultových střech.

Kolik vypustit krytinu do žlabu?

Vypuštění krytiny závisí na tom, zda jsme se rozhodli použít okapové lemování nebo ne. Pokud pod krytinu umístíme okapové lemování, které slouží ke svedení dešťové vody z plochy střechy do okapového systému, krytinu vypouštět nemusíme. “Nošek” okapového lemování směřuje do ⅓ žlábu. Této situaci přizpůsobujeme i laťování tak, že první lať dáme na kánt a vzdálenost druhé latě od první zmenšíme o vzdálenost vypuštění krytiny. Zpravidla to bývá cca 5-7cm. Více se dočtete v našem montážním návodu.

    Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem vyhotovení cenové nabídky. Ochrana osobních údajů.
    Loader