Levné krytiny

Hledáte cenově dostupné řešení střešní krytiny? Plechová střešní krytina poskytuje vynikající odolnost a ochranu za skvělou cenu. Snadno se instaluje a je dodávána v mnoha barvách a provedeních, aby vyhovovala vašim potřebám. Jednoduše nejlepší poměr „ceny a výkonu“, jaký na trhu najdete.

Střecha je jedním z nejdůležitějších prvků každého domu. Je to ochranný štít, který chrání dům před nepříznivými povětrnostními podmínkami a zajišťuje komfort jeho obyvatelům. Při výběru střešní krytiny je důležité zvážit nejen její estetický vzhled, ale také funkčnost, trvanlivost a hospodárné aspekty.

Střešní krytiny mají různé materiálové možnosti, ale jednou z nejoblíbenějších voleb jsou plechové krytiny. Tyto krytiny nabízejí řadu výhod, které je dělají atraktivní volbou pro majitele domů. Nicméně, při výběru vhodné střešní krytiny je jedním z nejdůležitějších aspektů její cena.

Ekonomická stránka stavebních projektů hraje zásadní roli, a proto je důležité zvážit možnosti, které nám nabízí levné plechové střešní krytiny. Výhody těchto cenově dostupných řešení a způsoby jejich využití sahají za hranice obytných domů. Střešní krytiny od firmy Maslen jsou ideálním příkladem spojení kvality, univerzálnosti a ekonomické výhodnosti.

Tyto krytiny najdeme nejen na rodinných domech, ale jsou také oblíbenou volbou pro altány, garáže, přístřešky a další stavební projekty. Kromě střešních krytin TOPDACH a UNIDACH existují i jiné doporučené alternativy, jako například GAPA, SYMETRA nebo BRIDLE, které nabízejí různé vlastnosti a stylové možnosti pro každý projekt.

Firma Maslen: Spolehlivý partner pro střešní řešení

Firma Maslen má dlouholetou historii a renomé v oblasti střešních řešení. Střešní produkty jsou známé pro kvalitu, spolehlivost a neustálou snahu inovovat a nabízet zákazníkům moderní a cenově dostupná řešení pro různé typy střech.

Maslen vyrábí širokou škálu plechových střešních krytin, které vyhovují potřebám domů v různých stylech a oblastech. Jejich produkty jsou vyrobeny z kvalitních materiálů a podléhají přísné kontrole kvality, což zaručuje dlouhou životnost a výbornou odolnost vůči povětrnostním vlivům. V kategorii levných střešních krytin, jsou dominantní hlavně dva produkty, a to TOPDACH a UNIDACH.

Hlavní výhody TOPDACHU

TOPDACH je plechová krytina, která vyniká svojí univerzálností a ekonomickou výhodou. Tato krytina je vždy k dispozici na skladě, což z ní činí výjimečný produkt mezi všemi profilovanými krytinami. S dlouhými pásy měřícími 2210mm je ideální pro různé aplikace, včetně přístřešků, altánků, zahradních domků a rodinných domů v různých prostředích.

Novinkou je také možnost výroby krytiny na míru, čímž se TOPDACH stává nejuniverzálnější a nejlevnější volbou mezi našimi střešními krytinami. Krytina je vyrobena z kvalitního ocelového plechu, který je válcován za studena.

Tvarováním plechů dosáhneme jedinečného a symetrického vzhledu s příčnými prolisy. Tyto prolisy výrazně zvyšují kvalitativní vlastnosti plechových krytin a zajišťují jejich dlouhou životnost. Při výrobě se využívá žárově pozinkovaný ocelový plech s nadstandardní vrstvou ZINKU, která je klíčová pro potřebnou protikorozní ochranu. Plechy jsou dále pasivovány (chromovány) a nakonec ošetřeny dvojitým polyesterovým nástřikem. Krytina je skladována v různých barvách a povrchových úpravách v závislosti na aktuální dostupnosti.

Pokládka TOPDACHU

Předtím, než začneme s laťováním a pokládáním krytiny, je důležité vybrat správnou skladbu střešního pláště. Je důležité si uvědomit, k čemu bude podkrovní prostor sloužit v budoucnosti, a na základě toho zvolit vhodné řešení. Pokud bude podkroví neobydlené (nevytápěné) a nezateplené, není třeba řešit složitou střešní skladbu, ale je dobré používat kvalitní difúzní fólie, které jsou kontaktní a zcela otevřené, což umožňuje prostup vodních par. V případě budoucí změny prostoru na obydlené podkroví, je to s použitím takové zvolené fólie bez větších problémů. V případě obydleného podkroví je použití této fólie nezbytné a není dobré tuto část střešního pláště podceňovat.

Prostor mezi difúzní fólií a krytinou je vždy nutné dostatečně provětrat a to jako v případě, že fólie leží na bednění nebo přímo na tepelné izolaci. K vytvoření takové větrací mezery jsou určeny kontralatě, jejichž prostřednictvím vznikne provětrávací mezera mezi okapovou hranou a hřebenem. Takové vzniklé sací otvory zajistíme ochrannou větrací mřížkou a ochranným větracím pásem, který slouží k zabránění vniknutí hmyzu, ptactva, listí a pod. do podstřešního prostoru. Větrací mřížku lze nahradit těsnícím pásem, který je vhodnější u střechy s nižším sklonem nebo jedná-li se o návětrnou stranu (určí projektant nebo statik).

Laťování je důležitou přípravnou prací před položením krytiny. Správné a přesné laťování zjednoduší a zrychlí následnou montáž krytiny. Před začátkem montáže se doporučuje zkontrolovat krov nejen z hlediska rozměrů ale iz hlediska nerovností konstrukce, které by mohly negativně ovlivnit samotnou montáž. Rozteč laťování je 350 mm, poslední latě u hřebenu se zpravidla umisťuje cca 30 – 50 mm od vrcholu krovu. Hmotnost krytiny je cca 5 kg/m2, proto není nutné žádné zesílení krovu a laťování.

Pojistnou hydroizolaci je nutné vytáhnout na okapové lemování. Na fólii přibíjíme kontra latě podél krokví a až na ně samotné laťování. Upozorňujeme, že nejprve je třeba mít na krokvích žlabové háky do požadovaného spádu (v případě, že se nebudou montovat na čelovou desku) a střešní okna dle montážního návodu dodávaného jejich výrobcem.

Manipulace se střešní krytinou

Při montáži nesmí dojít k deformaci ani ke zkroucení tabule. Snažte se s tabulemi manipulovat ve svislé poloze. Pokud manipulujete s krytinou ve vodorovné poloze, je nutno to provádět opatrně, protože může dojít v jednotlivých profilech k podélné deformaci. Toto nebezpečí vzniká zejména u tabulí o rozměru větším než 4m. Pro jednodušší manipulaci doporučujeme používat tabule menších délek, obzvláště v případě, že na stavbě není dostatek prostoru.

Dobrou radou zůstává, že při použití žebříků během montáže je vhodné v místě dotyku s krytinou obalit molitanem nebo textilií tak, aby nedošlo k poškrábání povrchové úpravy. Po krytině lze chodit, je vhodné našlapovat ve spodní části vlny a v místě kde krytinu podpírají latě. Doporučeno je používat obuv s měkkou podrážkou. V případě poškození povrchové úpravy je třeba toto místo ošetřit opravnou barvou.

K čemu slouží kladečský plán

Ke každé střeše je vypracován kladečský plán, který je k dispozici na vyžádání ve firmě MASLEN. Kladací plány napomáhají k urychlení a zjednodušení celé pokládky. Tabule je důležité klást vždy na okapovou hranu a v délkách, které odpovídají kládacímu plánu. Při pokládání je možné postupovat zprava nebo zleva. V některých případech je vhodné pokládat krytinu z levé strany. Tabule podsouváme pod již upevněné tabule. Tím dojde k tomu, že nám tabule sedne do zámku a nemůže se posouvat směrem dolů.

Upevnění krytiny

Krytina se upevňuje o konstrukci pomocí samovrtných šroubů s těsnící podložkou se speciální pryží EPDM o rozměrech 4,8 x 35 mm. Šrouby se musí dotahovat elektrickým šroubovákem s plynulou regulací síly. Šroub je spolehlivě dotažen tehdy, když EPDM podložka „vyleze“ zpod kovové podložky. Průměrná spotřeba šroubů je 6 až 9 ks/m2. Šrouby se umísťují cca 2 cm pod příčný prolis do údolí vlny. U okrajů střechy se krytina musí kotvit hustěji. U hřebenu je třeba kotvit krytinu do každé spodní vlny. Pro spoje plech – plech se používají samořezné šrouby o rozměrech 4,8 x 20 mm. Při podélném překrytí je vhodné krytinu šroubovat cca 2 cm pod příčným prolisem tašky přes vrchol vlny.

Velice důležité je kvalitní odvětrání střechy jako celku. Na hřebeni se nechá mezera mezi krytinou o šířce cca 11 cm, která se překryje univerzálním větracím pásem.

Hlavní výhody UNIDACHU

UNIDACH 12/18/30 je univerzální krytina vytvořená z trapézového plechu T-12, T-18 nebo T-30. Tato krytina je k dispozici ve délkách 2 metry v různých barevných variantách v závislosti na dostupnosti a je skladována ve větších množstvích. Je ideální volbou při výstavbě zahradních domků, altánků, přístřešků na auta nebo dřevo a dalších staveb, které chcete mít rychle dokončeno.

Jednou z jejích výhod je, že nepotřebujete přesné rozmezí laťování (jako je tomu u taškových krytin), takže ji můžete nainstalovat i sami. Novinkou je možnost výroby této krytiny na míru, čímž se UNIDACH stává cenově dostupnou alternativou k trapézovým plechům vyráběným na požadovanou délku.

Krytina UNIDACH 12/18/30 je vytvořena z kvalitního ocelového plechu válcovaného za studena. Tvarování plechů dává krytině jedinečný a symetrický vzhled. Při výrobě se používá žárově pozinkovaný ocelový plech s nadstandardní vrstvou zinku, což je klíčové pro dosažení vysokého stupně protikorozní ochrany. Plechy jsou dále pasivovány (chromovány) a v závěrečné fázi ošetřeny dvojitým polyesterovým nástřikem. Krytina je skladována v různých barevných a povrchových úpravách v závislosti na aktuální dostupnosti.

Příprava před montáží krytiny

Před samotnou instalací střešní krytiny UNIDACH není nutné upravovat rozestavení laťování podle projektů, které určují vzdálenost a rozměry laťování. Vzdálenost první latě od okrajové čelové desky by měla být v rozmezí 30 mm až 50 mm. V případě, že nepoužíváte okapové lemování, je třeba vysunout plech přibližně do středu žlabu.

Třeba však upozornit, že nejprve je třeba namontovat na krokvích žlabové háky do požadovaného spádu (v případě, že se nebudou montovat na čelovou desku) a střešní okna dle montážního návodu dodávaného jejich výrobcem.

Montáž a kotvení krytiny

Před položením jednotlivých pásů krytiny je nutné namontovat doplňky ke střešní krytině, jako jsou například okapová lemování, závětrné lišty pod krytinu nebo úžlabí. Samotné pásy krytiny vytahujeme na krov střechy přes dřevěné latě nebo hranoly. Montáž začínáme od pravého dolního pásu, přičemž spodní hrana musí být rovnoběžná s okapem.

Dále dokládáme panely horizontálně i vertikálně dle kladečského plánu. Po zkontrolování pravidelnosti uložení prvních tří kusů je můžeme upevnit ke konstrukci napevno. Plech se šroubuje výlučně do spodní pásnice, která je v kontaktu se střešní latí, nikdy na vlnách. Po krytině lze chodit pouze v obuvi s měkkou podrážkou. Šlápnout se smí jen do údolí vlny v místech podbitých latěmi. Ochrannou fólii z krytiny a doplňků je nutno odstranit okamžitě po montáži.

Střešní krytinu upevňujeme na konstrukci pomocí samovrtných šroubů o rozměrech 4,8 x 35 mm, stejně jako v případě krytiny TOPDACH, které mají podložku ze speciální pryže EPDM. Šroub je správně utažen, když EPDM podložka vyčnívá zpod kovové podložky. Šrouby umisťujeme do údolí vlny tak, aby krytina těsně přiléhala ke střešní laťce. Na okrajích střechy musíme krytinu kotvit hustěji. Na hřebenu je třeba kotvit krytinu do každé spodní vlny. Pro spoje plech – plech používáme samořezné šrouby o rozměrech 4,8 x 20 mm.

Odvětrání střechy

Kvalitní odvětrání celé střechy je velmi důležité. Na hřebeni necháme mezeru mezi krytinou širokou přibližně 11 cm, kterou překryjeme univerzálním větracím pásem. Střešní plášť se pak odvětrává skrz otvory mezi hřebenáčem a krytinou. Hřebenáče kotvíme ke krytině do každé druhé horní vlny. Po upevnění střešní krytiny a hřebenáčů přistupujeme k montáži dalších doplňků, jako jsou sněhové zábrany, horní závětrné lišty a podobně. Během montáže je nutné pravidelně odstraňovat vznikající kovové piliny z povrchu plechu měkkým kartáčkem.

Alternativy k UNIDACHU a TOPDACHU

Stejně důležité je zmínit, že kromě střešních krytin TOPDACH a UNIDACH existují i jiné doporučené alternativy, které by mohly být vhodné pro konkrétní stavební projekt. Mezi tyto alternativy patří GAPA, SYMETRA a SKŘÍPLECH. Každá z těchto krytin přináší své vlastní výhody a charakteristický styl, což umožňuje stavebníkům vybrat si produkt, který nejlépe vyhovuje jejich potřebám a preferencím. Je důležité zvážit nejen cenový faktor, ale také estetické a technické aspekty, aby byla střešní krytina dokonalou volbou pro konkrétní projekt.

Levné krytiny do každé situace

V závěru můžeme konstatovat, že volba správné střešní krytiny je klíčovým faktorem pro trvanlivost a výkon vašeho střešního pláště. S krytinami jako TOPDACH a UNIDACH máte možnost zvolit si kvalitu, ekonomickou výhodnost a univerzálnost, čímž můžete zajistit, že vaše střecha bude dlouho chránit vaši stavbu před povětrnostními vlivy. Nezáleží na tom, jestli plánujete výstavbu nového domu nebo rekonstrukci stávající střechy, tyto krytiny vám mohou poskytnout spolehlivé řešení.

TOPDACH vyniká svojí univerzálností a ekonomickou výhodou. Tato střešní krytina je vždy připravena na skladě, což z ní činí výjimečný produkt mezi všemi profilovanými krytinami. S dlouhými pásy a ideální délkou 2210 mm je vhodná pro široké spektrum aplikací, včetně přístřešků, altánků, zahradních domků a rodinných domů v různých prostředích. Kromě toho, že je TOPDACH cenově dostupný, nabízí také možnost výroby na míru, což jej činí výbornou volbou pro ty, kteří hledají spolehlivou a rychlou střešní krytinu.

UNIDACH je další skvělou alternativou, která vznikla z trapézového plechu T-12, T-18 nebo T-30. Svou univerzálností je vhodný pro výstavbu různých staveb, včetně zahradních domků, altánů a přístřešků na auta. Jednou z jeho výhod je možnost výroby na míru, což z něj činí cenově dostupnou alternativu k trapézovým plechům vyráběným na požadovanou délku.

Obě tyto střešní krytiny jsou vyrobeny z kvalitního ocelového plechu s důkladnou úpravou pro ochranu před povětrnostními vlivy a korozí. Jejich montáž je poměrně jednoduchá a vyžaduje jen základní stavební dovednosti, proto je ideální volbou nejen pro profesionály, ale také domácí projekty.