Sdílet

Oplechování střechy: Pokyny k instalaci

Rady
Oplechování střechy: Pokyny k instalaci

Při použití našich profilů střešních tašek SYMETRA a ŠKRIDPLECH je nutný minimální sklon střechy 12°. Plechovou střechu GAPA lze instalovat již s nižším sklonem, od sklonu střechy 10°. V následujících pokynech popisujeme oplechování střechy, jak správně nainstalovat naše plechy. Plechovou střechu doporučujeme nechat namontovat kvalifikovanou odbornou firmou, pokrývačem nebo klempířem.

Montáž plechové střechy se v podstatě skládá z pěti kroků

  • Příprava
  • Spodní konstrukce a latě
  • Upevnění lemování
  • Montáž profilových desek
  • Montáž hřebenových krytů a dalších spojovacích plechů

Stáhněte si náš montážní návod pro oplechování střechy, pokládku plechových profilů plechových pásů také jako praktické PDF. Stánhout PDF.

1. Příprava pro oplechování střechy

Než začneme s laťováním a samotnou pokládkou krytiny, je třeba vybrat správnou skladbu střešní fólie. Je důležité si uvědomit, k čemu bude podkroví v budoucnu sloužit a této funkci pak přizpůsobit řešení. Pokud podkroví zůstane neobývané (nevytápěné) a nezateplené, není nutná složitá konstrukce střechy. Pokud je podkroví obývané, je třeba zvolit krycí fólii s vysokou paropropustností. Prostor mezi fólií a střešní krytinou musí být dostatečně odvětráván, což zajišťují kontralatě a latě, které vytvářejí vzduchový prostor od okapu k hřebeni střechy. Vzniklé nasávací otvory na okapnici střechy zajistíme ochrannou větrací mřížkou, která zabrání hmyzu, ptactvu, listí apod. proniknout do prostoru pod střechou.

2. Spodní konstrukce a latě

U standardních střešních panelů jsou latě obvykle osově 350 mm, při výrobě střešních panelů na zakázku se vzdáleností přesahů 400 mm se rozteč latí mění osově na 400 mm. Poslední lať na hřebeni se obvykle umisťuje 30-50mm od hřebene střechy.

K první lati přidáme tzv. pomocnou lať pro lepší uchycení okapového lemování.

přidaná pomocná lať

Pokud nepoužíváme okapové lemování pod střešní panely, doporučujeme spodní lať přibít k okraji. Samotné střešní panely pak potřebují přesahovat 1/3 až 1/2 žlabu za hranu střechy a v tomto případě zkracujeme i mezeru mezi první a druhou latí o přesah.

Použití trubek sněhových zábran

Trubky sněhových zábran MASLEN jsou přizpůsobeny latím tak, že sněhové a ledové zábrany lze uchytit nejen na střešní panely, ale i na latě pod nimi. V místech montáže sněhových zábran je nutné připevnit další lať 200 mm osově od spodní latě.

Použití krycího listu

Krycí fólie s vysokou paropropustností slouží jako doplňková hydroizolace u šikmých střech, propouští vodní páru z podkroví a zároveň odvádí vzniklý kondenzát z podstřešního prostoru. Používá se vodorovně na krokve a upevňuje se na kontralatě hřebíky směřujícími ke krokvím. Pod kontralatě doporučujeme použít těsnící pásku na nehty. Každý list fólie musí překrývat předchozí minimálně o 150 mm.

Odvětrávací pás hřebene

Hřebenová ventilační páska zajišťuje dokonalé odvětrání prostoru mezi střešní krytinou a horními vrstvami střešní fólie. Střední část tvoří technická textilie s dobrými difuzními vlastnostmi. Textilie je přišitá k hliníkovému profilu, což umožňuje její přizpůsobení tvaru krycího profilu a usnadňuje tak montáž. Na spodní straně je na okrajích oboustranná butylová lepicí páska pro vodotěsné přilnutí ke krytině.

Větrací hřeben

Větrací hřeben zabraňuje vniknutí ptáků, hmyzu do prostoru střešního pláště. Prodává se v rozměru 50/1000 mm. Připevňuje se hřebíky po celé délce okapové hrany.

3. Lemování pod krytinou

Montáž lemování pod krytinu před samotnou montáží pásů střešní krytiny je potřeba namontovat lemování, které se vkládá pod krytinu. Jedná se hlavně o závětrné lišty pod krytinu, boční lemování pod krytinu, okapové lemování a úžlabí. 

Montáž krajních desek

Krajní plech pod střešní krytinou slouží k uzavření střechy na svislém štítu. Slouží k zamezení pronikání větru pod střešní krytinu a zároveň odvádí dešťovou vodu do okapu. Připevňuje se na štítovou desku nebo, pokud štítová deska chybí, na latě šrouby 4,8 x 20 mm.

Montáž okapových plechů a vtokových plechů

Okapové lemování pod fólii zabraňuje kapání kondenzátu z podstřešní fólie na spodní část krokví, popřípadě do oblasti podhledu. Přibíjí se hřebíky na krokev v místě okapové hrany tak, aby přes ni přesahovalo.

Okapové lemování pod krytinu slouží na usměrnění stékající vody z krytiny přímo do okapového žlabu. Kotví se do první latě, která je zpravidla zdvojená

Boční lemování pod krytinu se používá při kontaktu střechy ve spádu se svislou stavební konstrukcí. Přichytává se kotvícími šrouby do stěny a kontakt lemovky se stěnou se zatmelí.

Pokud se dvě šikmé střešní plochy setkávají v úžlabí, musí být instalováno lemování jako deflektor vody ve směru žlabu. Takové lemování slouží k odvádění vody z úžlabí do žlabu. Údolní žlab je obvykle více vystaven vodě než ostatní střešní plochy, proto zde používáme hustší laťování (nebo plné bednění).

Údolní žlab je připevněn ke střešním latím pomocí spon a hřebíků. V žádném případě jej nepropichujte hřebíky nebo šrouby. Jednotlivé kanály se musí dostatečně překrývat, obvykle 200 mm (ne 100 mm jako u ostatních lemování). Na obou stranách žlabu by měla být nalepena těsnící páska jako doplňkové opatření proti dešti, sněhu a prachu, jakož i proti hmyzu a ptactvu.

4. Montáž profilů střešních tašek: Položte a ukotvěte panely

MASLEN jako službu vytváří pro každou zakázku individuální bezplatný kladečský plán, ve kterém je na základě požadavků zákazníka, dodané výkresové dokumentace a po zohlednění doporučení výrobce stanovena délka pásů plechu tak, aby co nejmenší nebo žádný odpad.

Je důležité pokládat panely vždy od okapnice a v délkách, které odpovídají délkám v plánu krytiny. Při pokládce postupujeme raději zleva doprava, podsouváme panely pod již upevněné panely. Deska se zacvakne do zámku a již nemůže sklouznout dolů.

Plechové střešní panely se standardně vyrábějí do délky 6,1 m (delší panely jsou k dispozici za příplatek). V případě delší krokve musí být plechy navzájem spojeny s přesahem minimálně 150 mm.

Řezání střešních panelů

K řezání střešních profilových panelů na požadovanou velikost používejte pouze nůžky na plech nebo jiné vhodné řezací zařízení. Při montáži je nutné vyrobené kovové hobliny z povrchu plechu odstranit měkkým kartáčem. Všechny řezy je pak nutné zalepit ochranným lakem, aby se zabránilo korozi.

Nepoužívejte nástroje s brusnými kotouči, které ohřívají plech kolem řezu. Teplo v oblasti řezání a výsledné jiskry mohou poškodit polyesterovou vrstvu. Poškozené těsnění vede k charakteristické tvorbě nažloutlých skvrn a následné hluboké korozi plechu.

Při použití řezných nástrojů s tepelným efektem zaniká záruka!

Kotvení střešních panelů

Střešní panely jsou nakonec připevněny k spodní konstrukci samořeznými farmářskými šrouby 4,8 x 35 mm s podložkou ze speciální EPDM pryže.

Šrouby jsou umístěny cca 2 cm pod křížovým přesahem v nízkém lemu. U okapu a hřebene střechy je třeba střešní panely pevněji ukotvit. Na plechové spoje jsou použity farmářské šrouby 4,8 x 20 mm. V případě podélného přesahu je vhodné střešní panely přišroubovat k mezikrokovému pasu pod příčným přesahem.

5. Montáž hřebenů, štítových desek a lemování na střešní krytinu

Po samotné montáži a oplechování střechy přichází na řadu lemování, které se instaluje na konec. Jedná se především o hřebenové plechy, krajnicové plechy na střeše a falcované plechy na střeše.

Hřebenáč

Hřebenové kryty jsou také upevněny pomocí šroubů 4,8 x 20 mm ve vzdálenosti asi 30 cm k profilovým deskám, které se spojují. Jednotlivé kusy hřebenového krytu by se měly navzájem překrývat o 100 mm, ale neměly by být sešroubovány. Koncovka je připevněna ke štítovému konci hřebenového plechu a rohový kus je připevněn k jednomu rohu.

Krajní profil na střešní krytině

Krajní lišta se používá u pultových střech s našimi profily plechových tašek jako ukončovací hrana v horní části střechy a u trapézových plechů i jako štítová lišta (při zakrytí se pod krytinu používá krajní plech). Připevňuje se na střešní panely nebo pokud možno na štítovou desku nebo koncovou desku šrouby 4,8 x 20 mm.

Náš montážní návod pro oplechování střechy, pokládku plechových profilů plechových pánví si můžete stáhnout také jako praktické PDF.

 

Získejte cenovou nabídku do 24h.

Rádi Vám poradíme se správným výběrem krytiny. Jsme tu pro Vás.

Mohlo by vás zajímat

Životnost plechové střešní krytiny

Životnost plechové střešní krytiny

Rady

Při výběru střešní krytiny padají nejčastěji otázky na životnost materiálu, tedy na životnost celé střechy. V následujících řádcích doplněných infografikou se vám pokusíme přiblížit fakta ohledně p...

17. května 2021

Číst více
5 nejčastějších důvodů zatékání přes střechu a jak se jim vyhnout

5 nejčastějších důvodů zatékání přes střechu a jak se jim vyhnout

Rady

Zatékání přes střechu může mnohým připomínat výjevy z noční můry. Opakující se problémy, jejichž příčinu se nedaří odhalit a nákladné odstraňování následků zatékání mohou pořádně ukrojit z rodinnéh...

21. května 2021

Číst více
Využití plechových střešních krytin

Využití plechových střešních krytin

Rady

Zjistěte, kde všude plechové střešní krytiny nacházejí své uplatnění. Připravili jsme pro vás přehlednou infografiku, díky které nejenže poznáte naše plechové střechy, ale zjistíte, pro jaký typ st...

21. května 2021

Číst více
Povrchová úprava plechové střechy – jaké jsou možnosti při jejím výběru?

Povrchová úprava plechové střechy – jaké jsou možnosti při jejím výběru?

Rady

Střešní krytina je jedna z částí domu, na kterou byste bezpochyby měli při jejím výběru klást ty nejvyšší nároky. Je to tak z jednoduchého důvodu. Střecha během celé své životnosti musí odolávat i ...

24. června 2021

Číst více