Sdílet

Potřebuji na rekonstrukci střechy stavební povolení?

Rady
Potřebuji na rekonstrukci střechy stavební povolení?

Rekonstrukce střechy je procesem, který je někdy nezbytným předpokladem pro to, aby byla stavba vůbec použitelná. V jiných případech je hlavním účelem rekonstrukce změnit vzhled budovy a zlepšit její užitné vlastnosti. Vysvětlíme vám, kdy budete k rekonstrukci střechy potřebovat stavební povolení a kdy postačí ohlášení drobné stavby.

Oprava nebo renovace střechy?

Než se podíváme na zákonné povinnosti, je třeba zmínit, že pokud má vaše střecha nedostatky, nemusíte se vždy pouštět do zásadní renovace. Ta je nutná zejména v případě značného poškození střešní krytiny, výrazného zatékání střechou, velkých a neřešitelných problémů a také v případě, že je střecha stará již desítky let. Poškození nebo snížení nosnosti krovů je rovněž zásadní indikací pro celkovou rekonstrukci střechy. Na druhou stranu motivací k rozsáhlé rekonstrukci střechy nemusí být vždy jen její havarijní stav, ale také například potřeba vytvořit obytné nebo jinak využitelné podkroví.

V případech, které jsme výše nezmínili, si s největší pravděpodobností vystačíte s důkladnou opravou střechy. Ty mají zpravidla charakter a soustředí se na poškozená místa. Odpověď na otázku, které udržovací práce nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, naleznete v § 139b odst. 16 písm. a) stavebního zákona: „opravy fasády, opravy a výměny střešní krytiny nebo povrchu plochých střech, výměny okapů a svodů, opravy oplocení a výměny částí oplocení, pokud se tím nemění jeho trasa“.

V případě oprav střechy je tedy situace velmi jednoduchá a lze ji řešit, aniž by bylo nutné cokoli ohlašovat stavebnímu úřadu.

Rekonstrukce střechy a stavební povolení

Pokud jste se po zvážení situace a všech okolností rozhodli pro rekonstrukci střechy, musíte myslet také na související zákonné povinnosti. Z čistě praktického hlediska je vhodné, pokud má rekonstrukce střechy také svůj projekt zpracovaný odborníkem, který stanoví, čeho všeho se rekonstrukcí dosáhne, jaký bude výsledek a jak budou práce probíhat. Již nyní byste měli znát odpověď na otázku, zda budete k rekonstrukci střechy potřebovat stavební povolení, nebo zda postačí ohlášení stavebnímu úřadu.

Kdy nepotřebujete stavební povolení na rekonstrukci střechy?

Odpověď na tuto otázku dává opět stavební zákon, konkrétně § 55 odst. 2 písm. c), podle kterého: „Ohlášení stavebnímu úřadu postačí: u stavebních úprav, kterými se podstatně nemění vzhled stavby, nezasahuje se do nosných konstrukcí stavby, nemění se způsob užívání stavby a neohrožují se zájmy společnosti;“.

Je tedy zřejmé, že pokud rekonstrukcí střechy nedojde k podstatné změně vzhledu stavby, ani se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, postačí ohlášení stavebnímu úřadu před vlastním zahájením prací, které můžete provést poměrně snadno i bez pomoci právníka. Na základě oznámení obdržíte v zákonné lhůtě vyjádření příslušného stavebního úřadu.

Kdy potřebujete stavební povolení při rekonstrukci střechy?

Stavební povolení budete v zásadě potřebovat, pokud je rekonstrukce střechy doprovázena významným zásahem do konstrukce budovy a jejího vzhledu nebo pokud se mění způsob užívání budovy. V praxi to bude spíše v případě rozsáhlých rekonstrukcí, kdy nová střešní konstrukce tvoří pouze jednu část střešní konstrukce, nebo pokud byste se rozhodli zcela změnit typ střešní krytiny. Může však nastat i situace, kdy vám stavební úřad oznámí, že rekonstrukce střechy, kterou hodláte provést, bude vyžadovat stavební povolení, ale v tomto ohledu záleží na konkrétním stavebním úřadu a na tom, jak si zákonná ustanovení vykládá.

Závěrem doporučujeme, abyste rekonstrukci střechy vždy konzultovali s odborníkem a důsledně dodržovali zákonné povinnosti. Vyhnete se tak nejen nedostatkům v samotném návrhu a provedení střechy, ale také případným sankcím ze strany stavebního úřadu. Svévolné a neuvážené stavební práce navíc nepomáhají budování dobrých sousedských vztahů…

Máte nezodpovězené otázky? Podívejte se do sekce našich webových stránek, kde jsme shrnuli odpovědi na nejčastěji kladené otázky týkající se střech.

Získejte cenovou nabídku do 24h.

Rádi Vám poradíme se správným výběrem krytiny. Jsme tu pro Vás.

Mohlo by vás zajímat

Životnost plechové střešní krytiny

Životnost plechové střešní krytiny

Rady

Při výběru střešní krytiny padají nejčastěji otázky na životnost materiálu, tedy na životnost celé střechy. V následujících řádcích doplněných infografikou se vám pokusíme přiblížit fakta ohledně p...

17. května 2021

Číst více
5 nejčastějších důvodů zatékání přes střechu a jak se jim vyhnout

5 nejčastějších důvodů zatékání přes střechu a jak se jim vyhnout

Rady

Zatékání přes střechu může mnohým připomínat výjevy z noční můry. Opakující se problémy, jejichž příčinu se nedaří odhalit a nákladné odstraňování následků zatékání mohou pořádně ukrojit z rodinnéh...

21. května 2021

Číst více
Využití plechových střešních krytin

Využití plechových střešních krytin

Rady

Zjistěte, kde všude plechové střešní krytiny nacházejí své uplatnění. Připravili jsme pro vás přehlednou infografiku, díky které nejenže poznáte naše plechové střechy, ale zjistíte, pro jaký typ st...

21. května 2021

Číst více
Povrchová úprava plechové střechy – jaké jsou možnosti při jejím výběru?

Povrchová úprava plechové střechy – jaké jsou možnosti při jejím výběru?

Rady

Střešní krytina je jedna z částí domu, na kterou byste bezpochyby měli při jejím výběru klást ty nejvyšší nároky. Je to tak z jednoduchého důvodu. Střecha během celé své životnosti musí odolávat i ...

24. června 2021

Číst více